חלקי העין:

לחמית (conjunctivitis)
קרנית (cornea)
לובן העין (sclera)
קשתית (iris)
אישון (pupil)
עדשה (lens)
זגוגית (vitreous)
רשתית (retina)
מרכז הראיה (macula)
עצב הראיה (optic nerve)